May. 25th, 2009

kitp: (Default)

Сегодня с 19 до 23 в районе Иерусалима Мусрара откроется фестиваль нашей школы Мусрара Микс. Моих работ там не будет, но будет много чего - фото, видео, музыка и т.п.
Приходите!

פסטיבל מוסררה מיקס 9 - 25-27 במאי 2009
פסטיבל מוסררה מיקס 9 המתקיים זו השנה התשיעית עוסק במושג עבודה זרה. הפסטיבל, יוזמה של בית הספר מוסררה לצילום, מדיה ומוסיקה חדשה, נעשה בעזרתם של סטודנטים, מרצים וצוות הפקה בית ספרי בשיתוף גורמים שונים, תושבי השכונה, מוסדות תרבות וארגונים מישראל ומחו“ל. בפסטיבל מוצגות עבודות אמנות ניסיוניות ובועטות, לצד יצירות קיימות מוכרות, במדיומים של וידאו ארט, צילום, מיצב ומיצג, לאורך הרחובות הלני המלכה מפינת שבטי ישראל, חולדה הנביאה, דניאל ונתן הנביא בואכה בית הספר מוסררה, זאת לצד במה מרכזית, בניהולה של המחלקה למוסיקה, בה מועלים מופעי מוסיקה של יוצרים מהארץ ומחו“ל: בוגרים, סטודנטים, מורים ואורחים.

לחץ להורדת התוכניה בפורמט PDF.

Profile

kitp: (Default)
kitp

September 2009

S M T W T F S
   12 345
6 7 89 101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:15 am
Powered by Dreamwidth Studios